Er zij diverse definities voor het nieuwe werken maar er is nog niet één eenduidige. Wij verstaan onder het nieuwe werken:

 

Het Nieuwe Werken is het plaats- en tijdonafhankelijk resultaatgericht kunnen werken. Ondersteund door moderne technologie.

 

Veel mensen vrezen dat werknemers bij Het Nieuwe Werken de kantjes er vanaf gaan lopen. Deze vrees is ongegrond. Als mensen dat doen, dan deden ze dat ook al in een kantooromgeving bij de baas. Het blijkt dat de meeste werknemers die thuis werken willen laten zien dat ze het vertrouwen waard zijn en dus werken ze extra hard, maken meer uren, kijken minder vaak op de klok en trekken niet stipt om vijf uur de stekker uit hun computer.

 

Een grotere valkuil is bijvoorbeeld dat een werknemer niet goed de balans kan houden tussen werk en privé. Workaholics zullen veel te veel gaan werken, waar een leidinggevende geen zicht op heeft.


Een ander gevaar is dat er niet goed is gezorgd voor (virtuele) ontmoetingsmomenten met collega’s. Als dat te weinig gebeurt dan kan een werknemer onthecht en minder betrokken raken. Het is dan ook belangrijk dat alle onderdelen binnen de organisatie goed afgestemd zijn op het nieuwe werken.


De voordelen voor werknemers:

 • Je hebt meer vrije tijd
 • Je staat minder lang in de file
 • Je hebt meer ruimte voor zorgtaken
 • Je combineert je werk-privé soepeler
 • Je hebt grotere autonomie
 • Je productiviteit gaat omhoog, dus meer voldoening in het werk
 • Je kunt je werktijden aanpassen aan je eigen bioritme
 • Het is makkelijker werken met “externen”
 • Werken bij de bron mogelijk

 

De voordelen voor werkgevers:

 • Besparing op werkplekken
 • Besparing op reiskosten
 • Flexibeler en efficiënter inzetten van medewerkers
 • Een groeiende productiviteit
 • Het innovatievermogen van de organisatie neemt toe
 • De dienstverlening verbetert waardoor klantloyaliteit stijgt
 • Aantrekkelijker voor nieuw personeel en voor mensen met een arbeidsbeperking

 

Belangrijk bij het nieuwe werken:

Bij HNW staat de mens centraal en niet de organisatie. Vaak vereist dat een gedrags- en cultuurverandering. Er moeten nieuwe spelregels opgesteld worden over hoe men in de nieuwe situatie met elkaar omgaat.

Begeleiding van medewerkers bij de invoering van HNW is zinvol. Het gaat dan om hulp bij

 • het verbeteren van persoonlijke effectiviteit
 • leren omgaan en toepassen van ict-hulpmiddelen
 • leren het werk slim uit te voeren en de juiste keuzes te maken
 • leren om doelgericht te werken (en niet werken omdat je nu eenmaal een dag op kantoor moet doorbrengen)

 

Wij bieden ICT-oplossingen en advisering om organisaties het nieuwe werken effectief toe te laten passen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Contact

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan nu contact met ons op of vraag een demo aan:

      

Onze diensten